Van Leerzem Opleidingen
Veersesingel 280
4332TJ Middelburg

06 46327133
info@vanleerzemopleidingen.nl

Van Leerzem Opleidingen

Praktijkexamens gaan veranderen in 2019

Het praktijkexamen wordt op 25 maart gemoderniseerd. Het gebruik van een navigatiesysteem wordt standaard in het onderdeel 'zelfstandig route rijden'. Tegelijk worden ook de bijzondere verrichtingen aangepakt.

Het onderdeel "zelfstandig rijden" zal gaan plaatsvinden met behulp van een navigatiesysteem. Deze vernieuwing wordt meteen gebruikt om de optie 'rijden naar een oriëntatiepunt te laten sneuvelen. De clusteropdracht (steeds drie tot vijf routeopdrachten achter elkaar) komt alleen bij uitzondering nog aan bod, bijvoorbeeld bij uitval van de navigatie.

Verder wordt het onderdeel bijzondere verrichtingen aangepakt. Hierbij maakt de stopopdracht plaats voor recht achteruit rijden en de opdrachten voor de bijzondere verrichtingen worden preciezer. De examenkandidaat krijgt dan bijvoorbeeld niet meer te horen dat hij moet parkeren, maar dat hij moet fileparkeren of parkeren in een haaks of schuin vak. Tot de overige bijzondere verrichtingen behoren de bocht achteruit rijden, omkeren door te steken, omkeren door een halve draai en de hellingproef. Van deze verrichtingen moeten er nog steeds twee worden uitgevoerd, waarvoor de kandidaat zélf een plek kiest.

Ook wordt de situatiebevraging uit het examen gehaald, omdat examenkandidaten hierdoor uit hun ritme kunnen worden gehaald. De situatiebevraging blijft wél een onderdeel van de tussentijdse toets.

Naast deze update werkt het CBR aan het vernieuwen van het praktijkexamen. Dit is onderdeel van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021. Verdere informatie hierover volgt in de loop van 2019

30 km/uur binnen bebouwde kom geen goed idee

30-km-zone-sticker-e10a1-30.jpg

Het is in elk geval nu nog geen goed idee om 30 km/uur als vaste maximum snelheid binnen de bebouwde te hanteren in plaats van 50 km/uur.

Dit schrijft verkeersplanoloog Adriaan Walraad op de website verkeerinbeeld.nl. Hij reageert hiermee op de steeds luider klinkende wens om 30 km/uur als norm te hanteren binnen de bebouwde kom. Vooral de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer ijveren hiervoor, maar volgens Walraad is Nederland daar nog niet voor ingericht.

Hij schrijft onder andere: "Met het wegvallen van 50 km/uur vervalt een groot deel van de hiërarchie van het wegennet. Verkeersplanologisch liggen er dan grote uitdagingen te wachten. Immers, vanaf het moment dat 30 de norm is, verkiest gemotoriseerd verkeer alleen nog de kortste route, waar die kortste route ook ligt… En als gemotoriseerd verkeer de verkeerslichten gaat mijden, gaat gemotoriseerd verkeer juist door woonstraten rijden. En dat is niet de gewenste route. Sterker, dat is vanuit verkeersveiligheid juist ongewenst. En vanuit fietsklimaat ook."

Duizenden mensen rijden auto zonder geldig rijbewijs

De afgelopen drie jaar zijn zo'n drieduizend mensen (gemiddeld drie per dag) aangehouden met een ongeldig rijbewijs. En in feite zijn er nog veel meer mensen die een ongeldig rijbewijs hebben. Die zullen niet allemaal nog regelmatig in de auto stappen, maar een groot aantal ongetwijfeld wel.

Dit blijkt uit gegevens van de NOS, die deze heeft opgevraagd bij het CBR. Van de mensen om wie het gaat is het rijbewijs ongeldig verklaard, maar vervolgens is deze niet opgestuurd naar het CBR, wat wel zou moeten. Rijbewijzen worden om verschillende redenen ongeldig verklaard, bijvoorbeeld na een ernstig verkeersdelict, met te veel drank op achter het stuur rijden of vanwege ziektes, zoals dementie. Volgens de NOS is door het CBR vastgesteld dat sinds 2016 van meer dan 5000 mensen het rijbewijs onterecht op zak hebben.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur laat bij de NOS weten het 'heel kwalijk' te vinden dat er na de CBR-brieven niet veel meer gebeurt. "Je moet gewoon geschikt zijn om aan het verkeer deel te nemen. Als je bijvoorbeeld wegens drankgebruik niet meer de weg op mag, dan wil ik wel graag dat dat gehandhaafd wordt."
Ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil naar deze gang van zaken kijken. "Als je om een of andere reden je rijbewijs moet inleveren, dan moeten we zorgen dat je dat ook doet."

Brandstof informatie

brandstof.png

Tankstations moeten vanaf 12 oktober brandstofstickers plaatsen op hun pompen. Ook nieuwe voertuigen krijgen vanaf die dag zo’n sticker in de tankklep om aan te tonen welke brandstof geschikt is. Vooral bij het tanken in andere EU-landen is dat handig, aangezien daar vaak andere talen en merknamen op de pomp staan.

Naast de pompen komen de zwart-witte stickers ook in tankklepjes van nieuwe auto’s, bestelbussen, bussen, trucks, motorfietsen en brom- en snorfietsen. De verplichting geldt in de hele Europese Unie. Aan de brandstofsticker ziet de consument welke brandstof geschikt is het voertuig.

Benzine

De brandstofsticker voor benzine heeft een ronde vorm. Het getal na de E geeft het maximumpercentage biocomponenten aan dat erin verwerkt mag zijn. Biocomponenten worden toegevoegd om de uitstoot van kooldioxide (CO2) te verminderen. Ze zijn gebaseerd op ethanol en gemaakt uit plantaardige grondstoffen.

 Er komen steeds meer pompen waar naast de gewone benzine (aangeduid met de sticker E5), ook benzine met een ethanolgehalte van maximaal 10 procent getankt kan worden (E10-sticker). E85 is alleen geschikt voor voertuigen met een zogenoemde flex fuel motor.

De sticker met de E-waarde is géén vervanging voor de aanduiding van Euro 95 en Euro 98. Bij benzinevoertuigen moet zowel de E-waarde als het zogenoemde octaangetal (95 of 98) overeenkomen met de aanduiding op de pomp.

Diesel
De brandstofsticker voor diesel heeft een vierkante vorm. Het getal na de B geeft het maximumpercentage specifieke biodiesel-compontenten aan dat erin verwerkt mag zijn. Reguliere diesel wordt aangeduid met B7. XTL geeft aan dat de brandstof synthetisch is en niet van ruwe aardolie is gemaakt.


Gas
De brandstofsticker voor gas heeft een ruitvorm. De letters in de ruit geven aan welk type gas getankt kan worden. Naast LPG en CNG zijn er steeds meer pompen waar waterstof (H2) of LNG kan worden getankt.

 Een voertuig kan over meerdere brandstofstickers beschikken, bijvoorbeeld E5 én E10. Dat betekent dat het voertuig geschikt is voor beide brandstoffen.

Specialisten willen van "automaat code" af

21c41ad6-968d-4003-852a-c4be9914dfa7_thumb840.jpg

De automaatcode is niet meer van deze tijd en moet zo snel mogelijk worden afgeschaft, vinden branchekenners. Dit gaat voorlopig niet gebeuren want de praktijk is dat nog steeds veel meer handgeschakelde auto's voor het examen opkomen en de automaat is een uitzondering, meent het CBR. Een typisch gevalletje kip-en-ei.

Automaat rijden wordt steeds populairder. Vroeger werd het nog gezien als iets voor oude mensen maar tegenwoordig komt het steeds vaker voor en wordt het ook onder jongeren steeds gewilder. Bovendien is een elektrische of hybride auto per definitie een automaat en ook om die reden is het logisch een auto met een automatische versnellingsbak niet meer te beschouwen als curiositeit, maar als een van de standaards.

 

Gratis oefenen voor theorie-examen in de Bibliotheek

bieb.jpg

In de Bibliotheek kun je vanaf nu gratis oefenen voor je theorie-examen voor scooter, auto of motor met het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl.

Het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl is beschikbaar voor iedereen die de Bibliotheek bezoekt, leden en niet-leden. Oefenen kan op een computer van de Bibliotheek of op de eigen mobiel, tablet of laptop die is aangesloten op het wifi-netwerk van de Bibliotheek.

Alle mogelijke vragen uit het CBR-examen zitten in het oefenprogramma verwerkt. Natuurlijk hebben wij de theorieboeken en oefenexamens ook in de collectie. Je kunt ze in de catalogus gratis reserveren.

Een groot aantal mensen (meer dan de helft in 2016) zakt de eerste keer voor het CBR theorie-examen. Met het gratis aanbieden van het oefenprogramma theorie-rijbewijs wil de Bibliotheek een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen

schoon vervoer heeft weinig prioriteit bij grote steden

Grote steden in Nederland laten te weinig ambitie zien op het gebied van duurzame mobiliteit. Dat blijkt uit een analyse van Natuur & Milieu. De maatschappelijke organisatie nam de nieuwe collegeakkoorden van de 32 meest dichtbevolkte gemeenten onder de loep en concludeert dat er nog volop werk aan de winkel is. Vooral de maatregelen op het gebied van elektrisch rijden blijven achter. Bestaande projecten en plannen werden niet in het onderzoek meegenomen.

Investeren in laadpalen is nog lang geen vanzelfsprekendheid, zo blijkt uit de plannen van de nieuwe colleges. In minder dan de helft van de onderzochte akkoorden wordt gesproken over extra oplaadmogelijkheden. In een derde van de collegeakkoorden wordt zelfs met geen woord gerept over elektrisch rijden. “Een kwalijke zaak”, vindt directeur Marjolein Demmers, van Natuur & Milieu. “Steden hebben de sleutel in handen richting schonere lucht en een lagere CO2-uitstoot. Vooral zij kunnen maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen.”

Mix van maatregelen
Slechts 4 van de 32 onderzochte gemeenten scoren een ‘goed’. Zij hebben aandacht voor een brede range van maatregelen om mobiliteit in de stad te verduurzamen. Naast elektrische mobiliteit, werd onder meer gekeken naar het wel of niet hanteren van een milieuzone, waarbij bepaalde auto’s en andere voertuigen worden geweerd uit het centrum. Ook duurzame stadsdistributie en plannen voor een emissieloos openbaar vervoer werden meegenomen in het onderzoek. Gemeenten met veel concrete ambities zijn Utrecht, Den Haag, Leiden en Zaanstad.

Actieradius elektrische auto’s neemt snel toe

De actieradius van nieuwe elektrische auto’s is vorig jaar met 10 procent toegenomen. Gemiddeld konden nieuwe elektrische automodellen in 2017 bijna 300 kilometer rijden op een volle batterij. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Horváth & Partners. De onderzoekers verwachten dat het aantal kilometers komende jaren verder gaat stijgen.

In 2011 bedroeg het bereik van elektrische auto’s gemiddeld 150 kilometer, in 2014 lag dat al op 200. Voor het jaar 2020 voorspellen de onderzoekers dat de actieradius uitkomt op 400 kilometer. Dat elektrische auto’s steeds meer kilometers kunnen afleggen op een volle batterij, is vooral te danken aan de ontwikkeling van de techniek van de batterijen.

[1]      «      5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [26]

IMG_5779.JPG