Van Leerzem Opleidingen
Veersesingel 280
4332TJ Middelburg

06 46327133
info@vanleerzemopleidingen.nl

Van Leerzem Opleidingen

Zo zien de rijlessen eruit vanaf 11 mei 2020

Heb je corona ziekteverschijnselen? Is er iemand in jou omgeving die in de afgelopen 3 weken corona verschijnselen vertoond of vertoond heeft? Zeg de rijles af! dit kan gratis.

In de auto bevinden zich niet meer dan twee personen. Iemand ophalen of thuisbrengen doen we in deze periode niet.

Tussen de rijlessen wordt 10 minuten vrij gepland om de auto te luchten en schoon te maken.

We geven geen hand bij aanvang of einde van de les.

Het gebruik van mondkapjes of handschoenen is niet verplicht. Als je wil mag je daarvan wel gebruik maken. (zelf meenemen)

Voor de rijles goed je handen wassen.  Gebruik de desinfecterende gel die in de auto aanwezig is

Neem zo weinig mogelijk spullen mee. Tassen e.d. in de kofferbak.

CBR nieuws 9 mei 2020

Vanaf woensdag 13 mei starten wij weer met het afnemen van theorie-examens. 


Op maandag 18 mei starten we gefaseerd met het afnemen van praktijkexamens en tussentijdse toetsen. Dit doen we volgens RIVM-richtlijnen. 

Theorie-examens zijn vanaf maandag 11 mei weer te reserveren.

We starten deze examens met een aangepaste zaalbezetting van 50%. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er minstens 1,5 meter tussen elke kandidaat zit.

Vanaf 13 mei kunt u weer praktijkexamens plannen. Kandidaten zullen we vanaf volgende week hierover ook persoonlijk informeren. Kandidaten van wie het praktijkexamen is uitgesteld krijgen voorrang.

 

Les in Zeeland voor studenten

Studenten 620x324_tcm162-86469.jpg

Goed nieuws voor kandidaten die nog zo graag hun rijbewijs hadden willen halen in Zeeland maar door de crisis minder tijd hebben om dit nog af te krijgen.


Veel van onze leerlingen zullen het komende jaar buiten de Provincie gaan studeren.
In die, vaak grotere en moeilijkere, steden zal het een stuk moeilijker zijn om het rijbewijs te halen.

Vaak wordt gezegd “als je het daar leert kan je het overal”. Dat is misschien zo maar de lesprijzen liggen hoger, het aantal benodigde lessen neemt toe….

Veel fijner is het om in je oude vertrouwde omgeving af te rijden. Die ervaring in moeilijkere steden komt heus wel.

Daarom……zodra het kabinet het toelaat en de Universiteiten en Hoge Scholen weer beginnen geldt het volgende:

Studeer je buiten Zeeland? Dan houden wij de weekenden voor jou vrij om te lessen. Zowel de zaterdag als de zondag reserveren wij voor jou.


Je theorie examen kan je trouwens overal in Nederland doen, dus ook in de buurt van jouw nieuwe school.

Mail CBR voor rijschoolhouders

Afbeelding-CBR-logo.png

Beste opleider,

In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot 20 mei alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (code 95). Alle examens kunnen zodra dat weer kan worden ingehaald.

Het CBR annuleert nu ook alle theorie-examens die ná 20 mei in de planning staan. Ook de praktijkexamens voor de auto worden voor de rest van het jaar uit de planning gehaald. Alle kandidaten kunnen deze straks zelf of via de opleider opnieuw inplannen. De gereserveerde praktijkexamens en capaciteit in de categorie A, AM en E achter B worden in overleg met de branche niet geannuleerd. Ook geplande beroepspraktijkexamens gepland na 20 mei as. annuleren we niet.

Door het annuleren van gereserveerde theorie- en praktijkexamens kunnen klanten en opleiders zelf regie nemen in het plannen en reserveren van een nieuw examenmoment onder voorwaarden.

Om bij een opstart, zodra daarvoor het sein op groen staat, een eerlijke en evenredige verdeling van examencapaciteit te kunnen bieden is het noodzakelijk een aantal aanvullende maatregelen te treffen.

Deze maatregelen passen we zo uniform mogelijk toe. Vanwege onze diversiteit aan examenproducten zal niet alles toepasbaar zijn op elk examen. Waar dat nodig is zijn er varianten op de genoemde maatregelen mogelijk.

Er worden extra beheersmaatregelen toegevoegd aan het kunnen reserveren van bepaalde examenproducten. Dit houdt onder andere in:

het instellen van een maatregel voor verdeling van examenplekken, om te voorkomen dat er binnen de beperkte capaciteit ongelimiteerd examenplekken worden ingekocht.
ook reserveren op naam bij praktijkexamens AVD (binnen 5 weken), BE (binnen 2 weken); ook hiermee voorkomen we het ongelimiteerd inkopen van examenplekken.
het machtigen van de rijschool door de kandidaat bij de praktijkexamens A en BE, hiermee wordt oneigenlijk gebruik bij het maken van reserveringen en hamsteren tegengegaan.
De details van deze maatregelen delen we uiteraard voordat we echt gaan opstarten.

We stellen een tijdelijke prioritering vast voor het toekennen van examencapaciteit.

De theorie beroepsexamens krijgen voorrang, gevolgd door de theorie examens B, AM, A en recreatievaartexamens. Bij de praktijkexamens B, BE, AM, A krijgen alle uitgestelde examens voorrang bij de opstart.

Kandidaten brengen we op de hoogte via e-mail, onze website en social media. Houd www.cbr.nl en TOP internet in de gaten om te weten wanneer het weer mogelijk is examens te reserveren en wanneer we weer starten met het afnemen van examens. We geven u binnenkort meer informatie over de verschillende opstartscenario’s.

We hopen op uw begrip voor deze situatie. En we rekenen op uw medewerking om uw kandidaten zoveel mogelijk op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,

CBR

Corona maatregelen CBR

In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot en met tenminste 28 april alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag). Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (code 95).

Als het theoriecertificaat is verlopen op het moment dat het uitgestelde rijexamen wordt afgenomen, mag de kandidaat met dit verlopen certificaat rijexamen doen. Het CBR is in overleg met alle relevante partijen om te bepalen hoe lang het theoriecertificaat geldig moet blijven door de maatregelen tegen het coronavirus.

Geen lessen

Per direct zijn wij gestopt met het geven van rijlessen. Zodra de situatie het toelaat zullen we alle leerlingen een persoonlijk berichtje sturen om weer lessen te gaan plannen.


#corona #geenrisico

Corona update

De rijschool blijft, zoals het er nu naar uitziet, gewoon rijlessen verzorgen. Als kandidaten vanwege griep/verkoudheid liever niet willen lessen  kan de les uiteraard kostenloos worden afgezegd.

Het CBR annuleert alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen in het hele land vanaf maandag 16 maart vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens. De maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart.

Fietser en voetganger veel te kwetsbaar

Vorig jaar overleden 5.180 voetgangers en 2.160 fietsers in het verkeer binnen de EU. De afname van dat aantal gaat trager dan de afname onder automobilisten. Dat komt naar voren in een nieuw rapport van de European Road Safety Council. Om het tij te keren, is volgens de raad hard behoefte aan 30 kilometer-zones, veilige oversteekplaatsen en gescheiden fietspaden.

Het aantal voetgangers dat in het verkeer overlijdt, neemt ieder jaar met ongeveer 2,6 procent af. Voor fietsers gaat het om een afname van 0,4 procent. De onderzoekers merken op dat de afname van het aantal automobilisten dat in het verkeer overlijdt, harder gaat: jaarlijks 3,1 procent.

Ook hier valt de onderzoekers het hoge aantal betrokken ouderen op. 20 procent van de inwoners in de EU is 65 jaar of ouder. Toch vormen ze bijna de helft van het totaal aantal in het verkeer overleden fietsers en voetgangers.

Ook de aantallen voetgangers en fietsers die gewond raken in het verkeer zijn hoog. In 2018 raakten 30.000 voetgangers en 32.000 fietsers ernstig gewond. Maar ook hier zijn de cijfers, als gevolg van gebrekkige rapportage, waarschijnlijk hoger, stellen de onderzoekers. Voor fietsers is het er tussen 2010 en 2018 niet veiliger op geworden: het aantal ernstig gewonden nam met 28 procent toe. Onder voetgangers verminderde het aantal met 6 procent.

De raad doet verschillende aanbevelingen om het tij te keren. Bij het bedenken van beleid en uitvoeren van maatregelen moeten overheden het eerste denken aan voetgangers en fietsers. Immers, zij zijn het meest kwetsbaar. Onderaan de prioriteitenlijst zouden pas auto’s en vrachtwagens moeten komen.

De onderzoekers stellen verder voor om veel meer 30 kilometer-zones in te stellen. Dat is niet alleen een bord plaatsen, benadrukken ze, maar ook infrastructurele maatregelen doorvoeren. Verder pleiten ze voor veel meer veilige oversteekplaatsen gescheiden fietspaden. Tot slot moet de handhaving flink verbeteren.

 

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [26]

IMG_5779.JPG