Van Leerzem Opleidingen
Veersesingel 280
4332TJ Middelburg

06 46327133
info@vanleerzemopleidingen.nl

Van Leerzem Opleidingen

CBR stand van zaken op 3/2/2021

De theorie- en praktijkexamens en tussentijdse toetsen gaan in ieder geval tot en met dinsdag 2 maart niet door bij het CBR.

Deze maatregel tegen corona was eerder al uitgebreid van 15 december tot en met 9 februari. Die periode is nog langer geworden door het besluit van het kabinet om de lockdown opnieuw te verlengen.

Hierdoor komen nog eens 120.000 examens, toetsen en rijtesten te vervallen bovenop de 310.000 uit de periode van 15 december tot en met 9 februari. Na de verlengde lockdown kan alles zonder dubbele kosten bij het CBR worden ingehaald. Voor het inhalen heeft het CBR tot en met mei plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt. Alle opleiders en de klanten van wie de examens en toetsen niet doorgaan, krijgen per e-mail bericht van het CBR.

Opstart rijlessen 10 februari

Logo RijbewijsApp.png

Het is nog niet duidelijk of we vanaf 10 februari weer kunnen starten. Alle gecancelde examens en toetsen zijn in ieder geval alweer ingepland voor de periode maart en april.


Als we starten per 10 februari dan zal dat zijn met aangepaste lestijden. We beginnen namelijk, in tegenstelling tot normaal, met lessen van 50 minuten.
Op die manier kunnen we meer leerlingen per dag aan. Onze administratie houdt uiteraard precies het aantal minuten van je pakket bij.

Het is aan te raden om de “rijbewijsapp” te downloaden. Zo kan je precies zien op welke tijd je les begint én hoe lang deze duurt.

CBR lockdown nieuws

Afbeelding-CBR-logo.png

De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR.

Deze maatregel tegen corona zou eerst duren van 15 december tot en met 19 januari. Die periode is uitgebreid door het besluit van het kabinet om de lockdown te verlengen.

Hierdoor komen nog eens bijna 120.000 examens, toetsen en rijtesten te vervallen bovenop de 190.000 uit de periode van 15 december tot en met 19 januari. Na de verlengde lockdown kan alles zonder extra kosten worden ingehaald.

De kandidaten van wie de examens, toetsen en rijtesten niet doorgaan, krijgen per e-mail bericht van het CBR.

De verlengde lockdown geldt niet voor de medische beoordelingen; die gaan gewoon door. De meeste mensen die CBR vragen om een medische beoordeling krijgen op tijd een reactie. Wel kan het door de huidige coronasituatie lastig zijn om een afspraak te maken bij een medisch specialist.

Geldigheid certificaten, examenresultaten en code 95
Certificaten, passen of examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, werden eerder vanuit de overheid verlengd.

Het CBR biedt excuses aan voor het ongemak en hopen op uw begrip.

Hoe starten we weer op ná de lockdown

just logo.png

Hier een update over de start ná de lockdown. Het kabinet geeft op dit moment al aan dat 19 januari waarschijnlijk nog niet het einde zal zijn van de lockdown waar we nu inzitten.

Mogelijk worden er 2 weken toegevoegd aan deze periode. Alle examens en tussentijdse toetsen die al gepland zijn, of waren, worden teruggeplaatst. Zodra er weer capaciteit te koop is bij het CBR zullen we, in overleg met jou, opnieuw die uitgestelde examens en toetsen gaan inplannen.

Het inhalen van al die examens en toetsen levert natuurlijk ook wat vertraging op voor de gewone rijlessen. Ook de proeflessen en intakes zullen iets langer op zich laten wachten. We doen ons best om alles zo vlot mogelijk weer op te starten.

Van Nieuwenhuizen verlengt geldigheid theorie-certificaat

Theorie-examen-rijschool-beter.jpg

Theorie-examens voor het rijbewijs waarvan de geldigheid verloopt tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021 blijven langer geldig. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Van Nieuwenhuizen heeft sinds het begin van de crisis verschillende coulancemaatregelen genomen om de effecten van COVID-19 zo klein mogelijk te houden. Veel van deze maatregelen worden nu verlengd.

Het is sinds de aangescherpte maatregelen van medio december tot 19 januari 2021 niet mogelijk om bij het CBR examen te doen. Om te voorkomen dat eerder behaalde theorie-examens straks niet meer geldig zijn, verlengt minister Van Nieuwenhuizen de geldigheid van deze examens.

Examens die tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021 hun geldigheid zouden verliezen, blijven nu tot 1 oktober 2021 geldig.


Als gevolg van de corona-maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom maakte Van Nieuwenhuizen zich eerder dit jaar hard voor een Europese oplossing. Dat leidde tot een verlenging van de geldigheid van rijbewijzen die zijn verlopen in de periode van 1 februari tot 30 november. Mensen met een rijbewijs dat in deze periode is verlopen, mogen negen maanden langer doorrijden. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden.

De maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Een verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Binnen de EU wordt gekeken naar een nieuwe uniforme regeling voor de geldigheid van rijbewijzen. Minister Van Nieuwenhuizen vindt een nationale coulanceregeling wenselijk waarmee rijbewijzen die in de periode vanaf 1 december hun geldigheid hebben verloren, langer geldig blijven. Daarover is ze in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling is alleen geldig binnen Nederland.

Tijdelijk gesloten

131454400_2749152021999758_3159746848766173723_n.jpg

De lockdown is vanaf vandaag officieel van kracht. We moeten, noodgewongen, de rijschool sluiten tot 19 januari.
Alle proeflessen, intakes, tussentijdse toetsen en praktijkexamens gaan niet door. Zodra we weer mogen hoor je van ons. Ondanks alles wensen wij jullie fijne kerstdagen en een goed 2021.

Lockdown

Afbeelding-CBR-logo.png

In navolging van het kabinetsbesluit tot een lockdown gaan per dinsdag 15 december alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten niet door bij het CBR. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’.

Deze situatie duurt in ieder geval tot en met 19 januari. Het gaat voor de komende 5 weken om ca. 190.000 examens, toetsen en rijtesten. Alle examens kunnen zodra dat weer veilig kan zonder extra kosten worden ingehaald. Om hamsteren te voorkomen zijn de reserveringswebsites van het CBR sinds maandagmiddag tijdelijk dichtgezet.

Kandidaten die deze week een examen, toets, rijtest of cursus zouden doen, krijgen vanavond nog bericht van het CBR. Later deze week ontvangen de andere kandidaten bericht.

165 miljoen naar overheden voor veilige wegen, fietspaden en rotondes

Er is 165 miljoen euro toegekend voor het aanpakken van gevaarlijke kruisingen, fietspaden, wegen en rotondes in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verdeelt dit geld over bijna 190 gemeenten, alle twaalf provincies en twee waterschappen.

 

Dat schrijft de verantwoordelijke minister, Cora van Nieuwenhuizen, aan de Tweede Kamer. Er is de komende tien jaar een half miljard euro beschikbaar voor het aanpakken van onveilige verkeerssituaties. Voor 2020 en 2021 is er 200 miljoen euro beschikbaar, waarvan nu dus 165 miljoen is toegekend. Lokale en regionale overheden konden een aanvraag doen en nu is bekend welke projecten financieel worden gesteund. Een voorwaarde voor de subsidie is dat de betrokken overheden zelf een gelijk bedrag investeren.

Maatregelen die in aanmerking komen voor een rijksbijdrage zijn onder meer de aanleg van verkeersdrempels, wegversmallingen, veilige bermen en vrij liggende fietspaden. Ook gaat er geld naar het verbreden van fietspaden en het omvormen van onoverzichtelijk kruispunten naar rotondes. Verder hebben dertig gemeenten geld gekregen voor het inrichten van veilige schoolzones. Ongeveer twee derde van de maatregelen waarvoor nu een rijksbijdrage is uitgekeerd, wordt binnen een jaar uitgevoerd.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Het enthousiasme bij gemeenten, provincies en waterschappen was groot. Er zijn hele goede plannen ingediend bij ons ministerie. Wij zetten de rijksverdubbelaar in. Op die manier kunnen de mensen bij de lokale en regionale overheden nu snel aan de slag om die gevaarlijke kruising of dat te smalle fietspad onder handen te nemen. Dit gaat echt een verschil maken en zorgen voor minder ongevallen op die wegen en fietspaden.”

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [26]

IMG_5779.JPG