Van Leerzem Opleidingen
Veersesingel 280
4332TJ Middelburg

06 46327133
info@vanleerzemopleidingen.nl

Van Leerzem Opleidingen

CBR roept kandidaten op zo snel mogelijk gezondheidsverklaring in te vullen

Het CBR roept kandidaten op om zo vroeg mogelijk in de rijopleiding de gezondheidsverklaring in te vullen. De oproep wordt gedaan op Facebook. “Zo voorkom je teleurstelling en extra rijlessen”, schrijft het instituut.

 

Het CBR heeft een zestiental tips op een rijtje gezet voor rijbewijskandidaten. Die tips worden regelmatig weer onder de aandacht gebracht via de socials. Het CBR vestigt deze week de aandacht op de gezondheidsverklaring. “Om rijexamen te kunnen doen, moet je gezond genoeg zijn om veilig te kunnen rijden. Daarom moet je een gezondheidsverklaring naar het CBR sturen. Doe dat meteen in het begin van je rijopleiding. Soms moet je namelijk naar een medisch specialist en/of een rijtest doen bij het CBR.”

Een woordvoerster van het CBR laat desgevraagd weten dat de informatie over de gezondheidsverklaring is toegevoegd aan de tips om teleurstelling en extra rijlessen te voorkomen. Vanwege de drukte bij het CBR (bij de gezondheidsverklaringen) kan het voor een kandidaat die een vraag met ‘ja’ beantwoordt langer duren voordat hij zijn verklaring van geschiktheid krijgt. In verband met de planning van een eventueel examen is het goed als de instructeur daarvan op de hoogte is. 

De wachttijd voor het theorie-examen is twee tot vier weken. Het praktijkexamen kan meestal binnen zeven weken worden gereserveerd. Wanneer uit de gezondheidsverklaring blijkt dat er nog een keuring en rijtest nodig zijn, kan dat behoorlijk wat betekenen voor een kandidaat. De wachttijden voor een specialist zijn afhankelijk van de zorginstelling, maar kunnen flink oplopen. Daarbij komt nog de tijd die het CBR zelf nodig heeft om de gezondheidsverklaring en de daarop volgende rapporten te verwerken. Die verwerking zou max 28 dagen moeten duren, maar in de praktijk komt dit neer op negen tot twintig weken. Wanneer de vertragingen bij het CBR zijn opgelost is nog niet duidelijk, wel duidelijk is dat het sowieso nog duurt tot 2020.

wijziging theorie examen per 1 november

Vanaf 1 november bestaat het auto theorie-examen niet langer uit twee, maar uit drie examenonderdelen: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Net zoals nu, slagen kandidaten alleen voor het theorie-examen als ze voor elk onderdeel een voldoende halen. Hiermee toetst het CBR nog beter of kandidaten de cruciale onderdelen, zoals voorrangsregels, beheersen. Daarnaast krijgen kandidaten vanaf november andere feedback met een vernieuwd uitslagformulier. Daarop staat een heldere uitleg over alle examenonderwerpen en hoe goed de kandidaat deze beheerst. Hiermee kan de kandidaat zich beter voorbereiden op de praktijklessen of het herexamen. Kandidaten krijgen na afloop van het examen de fout beantwoorde vragen niet meer te zien, omdat we hebben gemerkt dat dit kandidaten onvoldoende helpt. De 25 examenonderwerpen zijn vanaf 1 november gecategoriseerd in negen onderwerpen. De inhoud van het examen blijft hetzelfde, net als het totale aantal examenvragen.

Met deze aanpassingen willen we kandidaten nog beter voorbereid de weg op laten gaan zodat ze verantwoord aan het verkeer kunnen deelnemen en veilig thuiskomen. Deze wijzigingen in het auto theorie-examen worden breed gedragen door de branche en uitgevers.

Wat verandert er precies vanaf 1 november?
- Het autotheorie-examen krijgt drie examenonderdelen, namelijk; gevaarherkenning, kennis en inzicht. Voor de twee onderdelen kennis en inzicht geldt het volgende:
Kennis: 12 vragen, waarvan er 10 goed beantwoord moeten zijn
Inzicht: 28 vragen, waarvan er 25 goed beantwoord moeten zijn
Het onderdeel gevaarherkenning wijzigt niet en blijft uit 25 vragen bestaan waarvan er ten minste 13 goed beantwoord moeten zijn.

- Het uitslagformulier passen we aan. Op dit formulier leggen we uit hoe goed de kandidaat elk examenonderwerp beheerst. Hiermee kan de kandidaat zich, eventueel samen met zijn opleider, goed voorbereiden op praktijklessen en een eventueel herexamen. Aan het einde van het examen krijgt de kandidaat de fout beantwoorde vragen niet meer te zien. In plaats daarvan focussen we op de examenonderwerpen en hoe de kandidaat deze beheerst.

Het einde nadert voor verbrandingsmotor

Volgens de Franse bank BNP Paribas is het binnen afzienbare tijd gebeurd met de verbrandingsmotor. zijn de laatste dagen van de verbrandingsmotor geteld. Daarvoor in de plaats komen duurzame alternatieven waarvan de elektrische motor het meest aansprekende voorbeeld is. Het zal niet zo snel gaan dat u er nu al rekening mee hoeft te houden bij de aanschaf van ene nieuwe auto, maar volgens de bank is het onomkeerbaar.

De verbrandingsmotor is ruim anderhalve eeuw oud. In 1862 bouwde Étienne Lenoir zijn hippomobile, voorzien van een met lichtgas aangedreven verbrandingsmotor, waarna Gottlieb Daimler in 1885 verbeteringen aanbracht en een patent aanvroeg voor de eerste hoge-snelheidverbrandingsmotor die in een automobiel werd ingebouwd.
Aan de auto is sindsdien veel veranderd, maar het principe van de verbrandingsmotor niet. Nog steeds is een verbrandingsmotor op fossiele brandstof de meest gebruikte motor, maar het einde nadert nu.

BNP stel in het rapport 'wells, wires and wheels' dat het einde van de conventionele verbrandingsmotor in zicht is om plaats te maken voor duurzame alternatieven. Hierdoor hebben volgens de bank ook oliemaatschappijen hun langste tijd gehad. Die gaan hooguit nog een kwart eeuw mee. Dit heeft veel eerder al gevolgen voor de prijs van een ruwe vat olie. De bank meent dat deze zal dalen tot 10 tot 20 dollar per vat, waar dat nu nog 60 dollar is.

CBR ontwikkelt rijbewijs voor zelf rijdende auto’s

763.jpg

Zelfrijdende auto’s hebben geen bestuurder nodig, maar ze moeten wel in staat zijn om de rijtaak naar behoren uit te voeren. Het CBR denkt daarom na over een S-rijbewijs; een rijbewijs voor auto’s. Dat vertelt manager research and development van het CBR René Claesen.

Het CBR houdt zich, samen met RDW en Rijkswaterstaat, bezig met het ontwikkelen van een testmethode voor de zelfrijdende auto’s: het S-rijbewijs, vertelt Claesen. Om zo’n rijbewijs te halen moet een auto examen doen. Daarbij wordt getest of de rijtaak goed wordt uitgevoerd. “Dat is ook wat we testen bij kandidaten die examen komen doen. Het verschil is dat nu de kandidaat bestuurder is, in de toekomst is de auto zelf de bestuurder.”

Claesen is naast onderzoeker bij het CBR ook de president van de CIECA, de internationale platformorganisatie van rijexameninstituten. Hij geeft aan dat het vraagstuk rondom autopilot en ADAS in heel Europa leeft. “De Minister van IenW heeft partijen uitgedaagd uit om een rijbewijs voor de zelfrijdende auto te ontwikkelen en het CBR heeft met de RDW en Rijkswaterstaat de handschoen opgepakt.”

Het rijbewijs voor auto’s zit nog in een testfase, benadrukt de Claesen. Het is nog maar geheel de vraag of er daadwerkelijk een S-rijbewijs komt. “De techniek is constant in ontwikkeling. Wat we nu weten is over twee jaar misschien geheel achterhaald. Waar we wel zeker van zijn is dat rijhulptechnieken, ADAS dus, een steeds grotere rol spelen op de weg en in de verkeersveiligheid.”

Of auto’s in een toekomst daadwerkelijk opmoeten voor een rijexamen hangt bovendien samen met wet- en regelgeving. Veel auto’s hebben nu al een autopilot, maar de regelgeving anno nu geeft aan dat de bestuurder de verantwoordelijke is. “Voorlopig is het aannemelijk dat ook in de toekomst mensen nodig zijn om een auto te besturen.”

In de testfase wordt gekeken naar proefexamens en de ontwikkeling van de normering. Een examinator van het CBR stapt bij een zelfrijdende auto in en kijkt hoe het voertuig reageert. Het belangrijkste aspect van dit alles is, zo benadrukt Claesen, om te testen hoe een auto de rijtaak uitvoert.

Autonoom rijdende voertuigen zijn onderverdeeld in vijf levels. Level één staat voor beperkte rijtaakassistentie zoals parkeersensoren. En level vijf staat voor volledige automatisering. De auto’s die nu getest worden voor een eigen rijbewijs zijn level vier en vijf.

Fabrikanten testen de auto’s zelf aan de hand van verkeersscenario’s. Claesen: “Dat zijn er duizenden. Maar scenario’s zijn niet hetzelfde als de openbare weg, met onverwachte situaties en afwegingen die de bestuurder in een split second moet maken.”

De techniek is vergevorderd, maar auto’s hebben geen kunstmatige intelligentie. Dat houdt in dat ze niet van hun fouten leren of andere inschattingen maken aan de hand van eerdere ervaringen zoals mensen wel doen. De scenario’s geven eerder de grenzen van een systeem aan dan de mogelijkheden. “Een auto kan nooit alles, de mens is de beste sensor”, aldus Claesen.

Het CBR werkt samen met onder meer de TU Delft aan het project ‘Meaningful Human Control’. Dit project draait om het gedrag van de mens in de (deels) zelfrijdende auto.

‘Zinvolle menselijke controle’ betekent dat alle sleutelfiguren op dit terrein (ontwerpers, bestuurders, beleidsmakers) voldoende kennis hebben van nieuwe systemen in de auto en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van methodes voor het gebruik van ADAS en zelfrijdende auto’s in het rijexamen en in het verlengde hiervan in de rijopleiding.

Nieuwe kentekenserie goed voor 2,7 miljoen afgiftes

kenteken.png

De nieuwste cijferlettercombinatie voor kentekens die door de RDW wordt uitgegeven is G-001-BB. De RDW hield de datum voor de invoering van de nieuwe kentekens tot het laatste moment geheim om te voorkomen dat mensen geen nieuwe auto’s meer zouden kopen. Een elektrische personenauto van BMW draagt dit eerste kenteken van de serie.

De RDW grijpt de start van de nieuwe kentekencombinatie aan om aandacht te vragen voor duurzaamheid en veiligheid op de weg. Kentekens zijn onlosmakelijk verbonden met voertuigen, toelating tot het systeem en ook met het begrenzen van gedrag van weggebruikers. Denk aan het achterhalen van ‘doorrijders’, bekeuren van roekeloos rijgedrag en controle op afgekeurde voertuigen.

Het eerste kenteken uit de nieuwe kentekenserie gaat altijd gepaard met het beschikbaar stellen van een personenauto voor een goed doel. Dat de keuze op een elektrisch voertuig is gevallen is niet zonder reden, zegt RDW-directeur Ab van Ravestein: “We zetten ons in voor minimaal 85% minder CO2-uitstoot in 2050 door verduurzaming van het wegverkeer aan te moedigen. Dat begint met zelf letterlijk het goede voorbeeld te geven.” Natuurmonumenten mag als goede doel de auto met het eerste kenteken met de nieuwe kentekencombinatie in ontvangst nemen.

Het kenteken G-001-BB is het eerste in de tiende serie waaruit ongeveer 2,7 miljoen kentekenafgiftes worden gedaan. In 2015 werd de negende kentekencombinatie geïntroduceerd met het kenteken GB-001-B. De auto met het eerste kenteken ging toen naar stichting Het Vergeten Kind.

Vanaf 1 januari 2020 de Volkswagen T-Roc als jouw lesauto

Volkswagen T-Roc.jpg

Van Leerzem Opleidingen heeft voor het nieuwe jaar gekozen voor de Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 85 KW 115 pk 6 versnellingen.

De nieuwe T-Roc, een compacte SUV met al het goede van onze meest succesvolle Volkswagens aller tijden: dat is de T-Roc. De T-Roc deelt veel techniek met de Golf en dat zie je onder meer terug in de C-Stijl, die de auto z’n robuuste look geeft. De SUV is ook uitgerust met luxe features als Front Assist, Active Info Display en automatische airconditioning (Climatronic).

De auto is zo'n 12 cm hoger dan de huidige Golf. Ook is de auto wat breder dan de Golf.

De dubbele bediening zal weer worden geleverd door Peter Claassen uit Waalwijk.

De bestickering zal weer worden uitgevoerd door Metro XL uit Waalwijk.

Voor de spiegels zorgt OXX Mirrors.

 

Auto ruim elf keer onveiliger dan het vliegtuig

Het reizen in een bus hoort tot de veiligste vervoerswijzen over de weg. Uit een onderzoek dat SWOV in opdracht van Koninklijke Nederlandse Vervoer heeft uitgevoerd blijkt dat het reizen per bus twee keer zo veilig is als reizen per personenauto. De trein en het vliegtuig zijn echter verreweg de veiligste vervoerswijzen.

Voor het onderzoek heeft SWOV de beschikbare ongevallendata geanalyseerd van de vier transportwijzen in zeven Europese landen. Deze analyses leidden tot een risicogetal: Bus: 1.0, auto: 2.0, , trein: 0.14 en vliegtuig 0.17. Rijden in een auto is dus per definitie ruim elf keer keer onveiliger dan vliegen. Tegenover de veiligheid voor businzittenden staat echter dat busongevallen voor de weggebruiker buiten de bus (de tegenpartij) vaker ernstig aflopen dan auto-ongevallen.

Klimaatakkoord

download.jpg

De accijns op diesel wordt in 2021 met een eurocent verhoogd, in 2023 komt daar nog eens een cent bij. De accijnsverhoging voor benzine is uit het 239 pagina’s tellende document van het Klimaatakkoord geschrapt. In de conceptversie werd er voor zowel diesel als benzine nog een verhoging voorgesteld.

Het lijvige boekwerk met alle klimaatplannen werd vrijdag door het kabinet gepresenteerd. Gaat het om mobiliteit, dan staan naast de accijnsverhoging op diesel nog meer zaken te veranderen op het gebied van autobelastingen. Het huidige systeem bestaat uit een mix van belasten van bezit en belasten naar gebruik van fossiele brandstoffen via de accijnsheffing. Aangezien elektrisch rijden in opkomst is – en daardoor een deel van de accijnsinkomsten wegvalt – moet gezocht worden naar een manier om dit te compenseren. Kortom, een vorm van kilometerheffing.

Het kabinet gaat drie varianten van betalen naar gebruik onderzoeken. De eerste is het beprijzen per kilometer van alleen elektrische auto’s. Er vindt geen differentiatie plaats naar tijd of locatie en er wordt geen spitsheffing onderzocht. De tweede optie is een tijd- en plaatsgebonden heffing met uitzondering van een spitsheffing voor het hele wagenpark. De derde mogelijkheid is een emissie-, tijd- en plaatsgebonden heffing voor het hele wagenpark.

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [22]

IMG_5779.JPG